หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางจริยา วะวิชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร
โทร : 091-0789130


นางชฎรัตน จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-4828279
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชฎรัตน จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-4828279


นางกัลยานี กรุณา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-3615619


นายสมเจตน์ ก๋องแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-7118669